مقایسه محصولات

 • عمق
 • 15 سانتیمتر

 • عرض
 • 10 سانتیمتر
  38 سانتیمتر
 • ارتفاع
 • 32 سانتیمتر
  17 سانتیمتر
 • برند
 • پلاتین
  پلاتین
 • طول

 • 61 سانتیمتر
 • طبقه

 • 1