5 محصول
 • پایه طرح استیل 6 سانت برند الکا

  پایه طرح استیل 6 سانت برند الکا

  6 cm steel design base
  تومان ۱۰,۸۰۷
  ویژگی ها
  • رنگ: کروم براق
  • جنس: الومینیوم براق
  • کشور سازنده: ایران
  • طول بسته: 6/2 سانتیمتر
 • پایه طرح استیل 8 سانت برند الکا

  پایه طرح استیل 8 سانت برند الکا

  8 cm steel design base
  تومان ۱۰,۸۰۷
  ویژگی ها
  • رنگ: کروم براق
  • جنس: الومینیوم براق
  • کشور سازنده: ایران
  • طول بسته: 8/7 سانتیمتر
 • پایه طرح استیل 10 سانت برند الکا

  پایه طرح استیل 10 سانت برند الکا

  10 cm steel design base
  تومان ۱۱,۱۲۸
  ویژگی ها
  • رنگ: کروم براق
  • جنس: الومینیوم براق
  • کشور سازنده: ایران
  • طول بسته: 10 سانتیمتر
 • پایه طرح استیل 12 سانت برند الکا

  پایه طرح استیل 12 سانت برند الکا

  12 cm steel design base
  تومان ۱۱,۲۳۵
  ویژگی ها
  • رنگ: کروم براق
  • جنس: الومینیوم براق
  • کشور سازنده: ایران
  • طول بسته: 12سانتیمتر
 • پایه طرح استیل 14 سانت برند الکا

  پایه طرح استیل 14 سانت برند الکا

  14 cm steel design base
  تومان ۷,۶۵۰
  ویژگی ها
  • رنگ: کروم براق
  • جنس: الومینیوم براق
  • کشور سازنده: ایران
  • طول بسته: 14 سانتیمتر